Skip to content

TBK Story

ความเป็นมาบริษัท
บริษัท ทีบีเค อินทีเกรต จำกัด ได้เริ่มตั้งบริษัทขึ้นมาด้วยกลุ่มคนด้าน IT เป็นการรวมตัวของคนด้าน IT ที่มีประสบการณ์ ด้าน IT จัดตั้งบริษัท ขึ้นมาโดยเน้นเรื่องการให้บริการ IT Outsource Service เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้ลูกค้า กลุ่ม SME ที่ไม่อยากจ้างพนักงาน IT แต่ก็ต้องการ การดูแลด้าน ITในราคาที่ไม่แพง IT Outsource จึงเป็นทางเลือกที่ดี เพราะเราสามารถมีพนักงาน
IT ประจำบริษัท ดูแลด้าน IT ได้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ แต่จ่ายราคาเริ่มต้นเพียง 4,000 บาท จะได้รับบริการ ทำให้ธุระกิจเดินหน้าได้อย่างไม่มีสะดุด

บริการอื่นๆของทางบริษัท
นอกจากบริการด้าน IT Outsource Service แล้ว ทางบริษัทมีบริการอื่นๆ
ด้าน IT อีก อาทิ บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด , บริการติดตั้งและวางระบบ internet
Wifi ตั้งตามหน่วนงานต่างๆ ตามหอพัก และสถานที่ต่างๆ , บริการเดินสายแลน
เดินสาย Fiber optic ความเร็วสูงซึ่งด้วยประสบการณ์ ด้าน IT มามากกว่า 10 ปี ทางบริษัท จึงมีความชำนาญและสามารถแก้ไขปัญหา ให้ลูกค้า เดินหน้าธุระกิจได้อย่างไม่มีสะดุด

ติดต่อสอบถาม 02-0416499

S__50618370

Mr.Borworn Choopool

Company President
ประธานบริษัท

1

Mr.Kawin Phosuk

Manager Service
ผู้จัดการดูแลฝ่ายงานบริการ

S__68534275

Mrs.Chamaiporn Choopool

Sales Manager
ผู้จัดการฝ่ายขาย ลูกค้าสัมพันธ์

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ TBK ได้ดูแลท่าน

TBK Team เราให้บริการลูกค้า ด้วยใจ

สนใจงานบริการของเรา 02-0416499