Skip to content

TBK IT Outsource Service
เริ่มต้นเพียง 4,000 บาท/เดือน

TBK Service ทางเราให้บริการด้าน IT Outsource Service ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

บริการของเรา TBK Service

บริการ IT Outsource Service

TBK เราเน้นให้บริการ IT Outsource Service
เป็นงานหลักของเรา และด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า
ทางเราจะสามารถดูแลงาน IT ให้ธุระกิจของลูกค้า เดินไปข้างหน้าได้ โดยไม่สะดุด


บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด

TBK รับติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบ IP Camera จะเป็นกล้องวงจรปิด ระบบ Network ทำให้ลูกค้ามั่นใจถึงความทนทาน ความปลอดภัย มีความสเถียรสูง รับประกันงานติดตั้ง 3 ปี


บริการเดินสายแลน

TBK รับเดินสายแลน และสาย Fiber optic
ด้วยสินค้าที่ได้ตามมาตรฐาน ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ สินค้าทนทาน รับประกันงานติดตั้ง 3 ปีบริการติดตั้งระบบ WIFI และ Network

TBK Service รับติดตั้งระบบ WIFI Internet และงานด้าน Network
และงานเดินสายต่างๆ สายแลน Cat5 ,Cat6 ,Fiber optic เป็นต้น
ด้วยประสบการณ์ทางด้านงาน IT ครบวงจรของเรา
TBK Service ให้รับประกันผลงานติดตั้ง 5 ปี
เพราะเรามันใจในผลงานติดตั้ง และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
ลูกค้าสามารถมั่นใจในสินค้า และงานบริการด้วยใจ จากทางเราได้ครับ

Onsite Service

งาน Onsite Service ทางช่างเทคนิค

จะเข้าให้บริการลูกค้าถึงออฟฟิศลูกค้า

เพื่อตรวจสอบเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์ด้าน IT ต่างๆ ใช้พร้อมใช้งาน

เพื่อให้ ธุรกิจ ของลูกค้า เดินหน้าต่อได้ไม่มีสะดุด

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด เป็นอีกงานที่ทาง TBK Team ของเราสามารถรู้ ความสามารถและเข้าใจระบบ การทำงานเป็นอย่างดี และงานของเรากล้ารับประกันเรากล้ารับประกันงานติดตั้งของเราถึง 3 ปี เพราะเรามั่นใจในผลงานติดตั้งของเราทางเราใช้สินค้าและวัสดุที่มีคุณภาพสูง  ให้ลูกค้ามั่นใจได้ ในการรับประกันของเรา

TBK Service Team เราให้บริการด้วยใจ หากมีปัญหาเราแก้ไขให้ภายใน 24 ชม.

TBK Service Support

ทาง TBK ให้บริการด้านการ Remote Support และ Onsite Service

และมีกลุ่มไลน์ เพื่อแจ้งปัญหาการใช้งานต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว

แล้วยังมี Report สรุปการใช้บริการ เพื่อสรุปการใช้งาน และปัญหาต่างๆ

ที่เกิดขึ้น เพื่อทางลูกค้า ได้ทราบถึงข้อมูล และปัญหา เพื่อธุระกิจเดินได้ไม่สะดุด

ทาง TBK ให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  09.30 น. – 17.30 น.

 

รวบรวมงานติดตั้ง บริษัท TBK Team Work

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ TBK ได้ดูแลท่าน

TBK Team เราให้บริการลูกค้า ด้วยใจ

สนใจงานบริการของเรา 02-0416499