บริการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ it outsource

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ แบบรายเดือน หรือ IT OUTSOURCE เป็นบริการ สาหรับ Office หรือ หน่วยงานที่ไม่มี

พนักงาน IT หรือ ต้องการให้ IT OUTSOURCE ดูแลช่วยงาน Admin เพิ่มเติม เพื่อให้ระบบของ Office หรือองค์กรเดินหน้า

อย่างไม่มสะดุด ได้งานคุณภาพดี ในราคาประหยัด ลดรายจ่ายที่ต้องจ้างพนักงาน IT    ประจำที่แพงได้ ซึ่งบริการของเรา

มีราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 3,000 บาท เท่านั้น ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ตามตารางข้อมูลดังนี้

ลำดับ

บริการ Service

การให้บริการ

การเข้าบริการ

ราคา

1

คอมพิวเตอร์ 5-10 เครื่อง

1. ปรับปรุง ปูพื้น ทางด้านระบบ ให้พร้อมใช้งาน

2. ดูแลคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ให้พร้อมใช้งาน

3. ดูแลระบบ Server , Network Lan ในออฟฟิศ ให้มีประสิทธิภาพ

4. ดูแลอุปกรณ์พ่วงต่อที่เกี่ยวกับด้าน IT ให้พร้อมใช้งาน

5. ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สรุปการทำงานเป็นรายงาน เพื่อรายงานทางด้านระบบ และ วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขได้ทันเวลา

- เข้าให้บริการ เริ่มต้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง

- สามารถเรียกฉุกเฉิน เริ่มต้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง

- สามารถแก้ปัญหาทางการ Remote Service

- ในกรณีระบบ Server หลักล่ม มีปัญหาทางเรารับดูแลส่วนนี้ 24 ชม

3,000 - 4,900 บาท

 

2

คอมพิวเตอร์ 11-20 เครื่อง

1. ปรับปรุง ปูพื้น ทางด้านระบบ ให้พร้อมใช้งาน

2. ดูแลคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ให้พร้อมใช้งาน

3. ดูแลระบบ Server , Network Lan ในออฟฟิศ ให้มีประสิทธิภาพ

4. ดูแลอุปกรณ์พ่วงต่อที่เกี่ยวกับด้าน IT ให้พร้อมใช้งาน

5. ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สรุปการทำงานเป็นรายงาน เพื่อรายงานทางด้านระบบ และ วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขได้ทันเวลา

- เข้าให้บริการ เริ่มต้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง

- สามารถเรียกฉุกเฉิน เริ่มต้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง

- สามารถแก้ปัญหาทางการ Remote Service

- ในกรณีระบบ Server หลักล่ม มีปัญหาทางเรารับดูแลส่วนนี้ 24 ชม

5,000 - 9,500 บาท

3

คอมพิวเตอร์ 21-30 เครื่อง

1. ปรับปรุง ปูพื้น ทางด้านระบบ ให้พร้อมใช้งาน

2. ดูแลคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ให้พร้อมใช้งาน

3. ดูแลระบบ Server , Network Lan ในออฟฟิศ ให้มีประสิทธิภาพ

4. ดูแลอุปกรณ์พ่วงต่อที่เกี่ยวกับด้าน IT ให้พร้อมใช้งาน

5. ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สรุปการทำงานเป็นรายงาน เพื่อรายงานทางด้านระบบ และ วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขได้ทันเวลา

- เข้าให้บริการ เริ่มต้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง

- สามารถเรียกฉุกเฉิน เริ่มต้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง

- สามารถแก้ปัญหาทางการ Remote Service

- ในกรณีระบบ Server หลักล่ม มีปัญหาทางเรารับดูแลส่วนนี้ 24 ชม

10,000 - 14,890 บาท

4

คอมพิวเตอร์ 31-40 เครื่อง

1. ปรับปรุง ปูพื้น ทางด้านระบบ ให้พร้อมใช้งาน

2. ดูแลคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ให้พร้อมใช้งาน

3. ดูแลระบบ Server , Network Lan ในออฟฟิศ ให้มีประสิทธิภาพ

4. ดูแลอุปกรณ์พ่วงต่อที่เกี่ยวกับด้าน IT ให้พร้อมใช้งาน

5. ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สรุปการทำงานเป็นรายงาน เพื่อรายงานทางด้านระบบ และ วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขได้ทันเวลา

- เข้าให้บริการ เริ่มต้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง

- สามารถเรียกฉุกเฉิน เริ่มต้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง

- สามารถแก้ปัญหาทางการ Remote Service

- ในกรณีระบบ Server หลักล่ม มีปัญหาทางเรารับดูแลส่วนนี้ 24 ชม

ติดต่อสอบถาม

5

คอมพิวเตอร์ 40 ขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม.

ติดต่อสอบถาม

 

 

พิเศษ วันนี้

ทางบริษัทมีโปรโมชั่น พิเศษ !!

เมื่อสมัครบริการรายเดือน รายปี บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT Outsource

ท่านจะได้รับการบริการดังนี้

- บริการตรวจเช็คระบบ ในองค์กรของท่าน  ฟรี!!

- บริการแก้ไขและปรับปรุงระบบใช้สามารถใช้งานได้ดี  ฟรี!!

- เรามี Firewall Mikrotik ให้ใช้งาน เพื่อจัดสรรค์ระบบ Network ให้ใช้งาน ตลอดอายุสัญญา

   - ในส่วนนี้ท่านจะเป็น เหมือนการ เช่าเครื่อง เช่าระบบ ท่านลูกค้า ไม่ต้องกังกล เรื่องอุปกรณ์จะเสีย ต้องซ่อม ต้องซื้อใหม่ เพราะทางเราจะดูแล และรักษาบำรุงให้ใช้งานได้เสมอ เมื่อเสียเราก็มีเปลี่ยนตัวใหม่มาใช้งาน ได้อย่างไม่มีสะดุดครับ

- เรามี Server DELL PowerEdge T20 ไว้ให้ใช้งานทางด้านระบบ ซึ่งเราจะสามารถ Set ระบบไว้ใช้ดังนี้   ฟรี!!  ตลอดอายุสัญญา

  + ติดตั้งเป็น File Server สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานข้อมูลได้

  + ติดตั้งเป็น Active Directory ซึ่งจะสามารถควบคุมการทำงาน การใช้งานของ USER ได้เลยครับ

  + และสามารถติดตั้งโปรแกรมบัญชี และโปรแกรม ของบริษัทอื่นๆได้

   **** ตรงส่วนนีี้ลูกค้าก็จะคุ้มค่า ตรงการบำรงรักษา ลูกค้าไม่ต้องกังกลเรื่อง อาการเสียของ Server อีกต่อไป เราจะดูแล บำรุงรักษาทางด้านระบบให้ ****

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบิร์ด  088-5555134

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.